/* */ Og?oszenie o przetargu ustnym w dniu 27.02.2012